ไทรเกาหลี ที่สวนราคาดังนี้

ไทรเกาหลี 1 เมตร

กิ่งตอน ไทรเกาหลี

 • ขนาดเล็ก

  (ขนาด 10-15 cm)

 • ราคา/ต้น

 • 10฿

 • หมายเหตุ: สั่งซื้อ 20 ต้นขึ้นไป
 • รายละเอียด
 • ขนาดกลาง

  (ขนาด 20-30 cm)

 • ราคา/ต้น

 • 20฿

 • หมายเหตุ: สั่งซื้อ 20 ต้นขึ้นไป
 • รายละเอียด
 • ขนาดใหญ่

  (ขนาด 80-100 cm)

 • ราคา/ต้น

 • 100฿

 • หมายเหตุ: สั่งซื้อ 2 ต้นขึ้นไป
 • รายละเอียด