Posted on

ไทรเกาหลี จังหวัดเชียงราย

ขายไทรเกาหลี ปลูกทำรั้ว ราคาถูก พร้อมจัดส่ง “จังหวัดเชียงราย” และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

บริการขายไทรเกาหลี ราคาส่ง ไทรเกาหลี ทำรั้ว ภาคเหนือจัดส่งทุกพื้นที่ ทั้งหมด 11,678.369 ตร.ก.ม. ใน จ.เชียงราย

พื้นที่ให้บริการจัดส่งไทรเกาหลี มีทั้งหมด 18 อำเภอ ได้แก่

อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงของ เวียงป่าเป้า เทิง ป่าแดด พาน เวียงชัย แม่จัน เชียงแสน แม่สาย แม่สรวย พญาเม็งราย เวียงแก่น ขุนตาล แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว เวียงเชียงรุ่ง ดอยหลวง

ไทรเกาหลีสามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

เชียงรายเหมาะมากในการปลูกไทรเกาหลี เพราะมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง อุณหภูมิ ช่วง ปี 2545 – 2550 มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.81 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 16.90

ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยปีละ 1,755 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2550 จำนวน 2,041.7 มิลลิเมตร น้อยที่สุดในปี 2546 จำนวน 1,404.10 มิลลิเมตร จำนวนวันที่มีฝนตกเฉลี่ย 140 วันต่อปี

สามารถดูรายละเอียดหรือตรวจสอบราคาไทรเกาหลี ได้ที่

www.ไทรเกาหลีเมืองเลย.com